Gasfiltrering vid hög temperatur

Hög temperatur industrigas innehåller mycket tillgänglig energi och material, och dess rationella användning har stora ekonomiska och sociala fördelar. Högtemperaturrök avlägsnande av rökgaser är nyckeltekniken för att uppnå målet energibesparing och utsläppsminskning och förbättra resursernas omfattande utnyttjandegrad. Nyckeln för att lösa detta tekniska problem är avancerade högtemperaturbeständiga filtermaterial.

Inriktat på området för avlägsnande av högt rökgasdamm har företaget utvecklat en ny typ av sintrad filt av metallfiber, som har löst de stora tekniska problemen med filtermaterial för rökgasfiltrering vid hög temperatur i Kina. De främsta fördelarna är följande:

Hög dammborttagningseffektivitet, god luftgenomsläpplighet och liten golvyta under hög temperatur.

Servicetemperaturen kan nå upp till 1000 ℃ med utmärkt termisk chockbeständighet.

Korrosionsbeständighet vid hög temperatur, god regenereringsprestanda och lång livslängd.

Den nya järnkromaluminiumfiber sintringsfilt är lämplig för högtemperatur rökgas dammavlägsnande fält, inklusive:

Högtemperaturgas och rökgas från kraftverk i energibranschen.

Högtemperaturreaktionsgaser i petrokemisk och kemisk industri

Högtemperaturgas från masugn och omvandlare inom metallurgisk industri

Avgaser vid hög temperatur från glasindustrin

Högtemperaturgas från pannor och förbränningsugnar

n3

Posttid: 11-11-2021