Företagsnyheter

  • Posttid: 11-11-2021

    Hög temperatur industrigas innehåller mycket tillgänglig energi och material, och dess rationella användning har stora ekonomiska och sociala fördelar. Högtemperatur rökgasdammborttagning är nyckeltekniken för att uppnå målet energibesparing och utsläpp av rött ...Läs mer »

  • Posttid: 10-maj-2021

    Idag går vi till en intressant fältuppsökande utbildning. Teambuilding är utan tvekan ett effektivt sätt att stärka teamets sammanhållning. Denna teambuilding skiljer sig dock något från det förflutna. Den tidigare teambyggnaden var en grupp bekanta partners som ...Läs mer »